C.I.N.P.I. 1

Prima ediție a conferinței sindicale s-a desfășurat la Craiova, în intervalul 31 mai – 2 iunie 2019, fiind reprezentate 19 organizații naționale și internaționale.

Invitația de participare ( română , franceză , engleză , spaniolă )

Rezoluția Conferinței ( română , franceză )

DOCUMENTELE CONFERINTEI

COMISIA SINDICALĂ

Subiecte discutate în Comisia Sindicală

1. Contract Colectiv de Muncă la nivel Național – CCMN – proiect pe termen mediu sau lung;

2. Protecția liderului sindical – proiect pe termen scurt;

3. Recomandări pentru organizațiile sindicale;

4. Îndrumar de bune practici pentru lideri sindicali;

5. Colaborări

            5.1. intersindicale

            5.2. cu organizații europene

            5.3. cu ONG-uri.

6. Confederațiile și federațiile – reprezentante ale intereselor propriilor membri

 1. C.C.M.N.

     Negocierea și semnarea C.C.M.N. este privită ca obiectiv principal în activitatea confederațiilor sindicale. S-a discutat tendința distrugerii confederațiilor sindicale și a atomizării mișcării sindicale prin înlăturarea formelor de organizare existente: sindicate , federații, confederații.

     Toți membrii comisiei susțin revenirea la CCMN drept forma cea mai extinsă a negocierii colective, garant al drepturilor minimale asigurate pentru toți salariații din sectorul bugetar sau privat. Pierderea CCMN, este considerată o dovadă de slăbiciune pentru activitatea sindicală a confederației, reflectată de  activitatea federațiilor membre ale confederației. Din acest motiv este necesară participarea liderilor sindicali la cursurile școlilor specializate problemelor sindicale cel puțin o dată pe an.

     Revenirea la CCMN este o misiune de durată. Supunem atenției participanților la conferință angajamentul organizaților sindicale prezente de a milita cu tenacitate în scopul transmiterii acestui obiectiv către alte organizații sau asociații interesate de recâștigarea acestor drepturi colective minimale.

 • PROTECȚIA LIDERULUI DE SINDICAT

     S-au discutat strategii pe termen scurt și lung care să protejeze reprezentanții aleși ai salariaților din organizațiile sindicale.

     Motivație:

 • importanța calității activității liderului sindical în mișcarea sindicală;
 • unitatea de bază a confederației este federația, unitatea de bază a federației este sindicatul iar membrul de sindicat stă la baza tuturor organizațiilor sindicale;

     Pe termen scurt, sub incidența legilor actuale, propunerile membrilor acestei comisii sunt următoarele:

 • fiecare organizație să aloce un procent constant din cotizațiile sindicale încasate lunar, drept fond de sprijin pentru protecția membrilor aleși în funcții de reprezentare sindicale și a membrilor de sindicat;
 • sprijin acordat reciproc prin scrisori de protest transmise de cât mai multe organizații sindicale, în termenul cel mai scurt posibil, către angajatorii care exercită presiuni asupra liderilor sindicali;
 • realizarea de înregistrări media (filme de scurtă durată), cu siglă sindicală, postate pe youtube, în care să fie descrise abuzurile comise de angajatori la adresa aleșilor sindicaliști. Înregistrările urmează a fi transferate și către rețelele de socializare;
 •  cursuri de pregătire cu specific sindical pentru lideri sindicali, informații juridice, strategii de luptă sindicală, redactarea documentelor și urmărirea lor în dialogul cu angajatorul.
 •  
 • RECOMANDĂRI TRANSMISE ORGANIZAȚIILOR SINDICALE
 • sindicatele să își modifice statutul propriu în ritmul modificărilor sociale, economice și politice ale evoluției societății;
 • folosirea sumelor alocate de organizațiile sindicale pentru atragerea salariaților în privința înscrierii în sindicate sau a fidelizării membrilor existenți;
 • sumele obținute din cotizațiile membrilor să fie folosite în interesul membrilor și al organizației, pentru apărarea drepturilor salariaților în instanțele de judecată, pentru organizarea și desfășurarea modalităților de protest, pentru stabilirea de contacte și exercitarea solidarității între membri și organizații;
 • structurile sindicale sunt implicate într-un război al hârtiilor, sunt încurcate în reglemetări (legislație) și autoreglementări (regulamente interne) care pot conține prevederi ilegale;
 • promovarea unei birocrații sindicale performante și funcționale în redactarea, înregistrarea, transmiterea și urmărirea documentelor de interes sindical. Răspunsurile ocolite de angajator pot fi obținute în contecios administrativ.
 • ÎNDRUMAR DE BUNE PRACTICI

     Document redactat pe baza experienței acumulate de reprezentanții sindicatelor.

     Utilitatea sa este privită și interpretată drept un transfer de cunoștințe de la o generație de sindicaliști la următoarele. Documentul urmează să stabilească politici sindicale, reglementări interne și modul de reacție la o paletă cât mai largă de abuzuri ale angajatorului.

     Colecție de jurisprudență cu specific sindical.

 • COLABORĂRI
 • Colaborări intersindicale
 • Realizarea unei rețele de comunicare și informare reciprocă, cu suport electronic. Asociația de Studii Sociale va pregăti o platformă informatică sindicală în următoarele etape:
 • 17 iunie – organizațiile sindicale transmit informații și documente;
 • 2 iulie – macheta unei pagini web în care se vor stoca informații de interes sindical, procese aflate pe rol, calendar sindical (acțiuni și activități sindicale);
 • 17 iulie – forma definitivă a platformei informatice sindicale;
 • asociația acceptă să achiziționeze un domeniu al cărui nume se stabilește de comun acord între organizații sindicale și asociație, unde se va afișa conținutul platformei electronice;
 • site-ul conține numele organizațiilor care susțin și promovează conținutul paginii web.
 •  
  • Colaborări cu sindicatele europene

     Organizațiile sindicale își împărtășesc de comun acord contacte și informații privitoare la colaborările cu sindicate din afara țării. Schimbul de informații reale între organizații combate știrile false sau denaturate privitoare la acțiunile și activitățile sindicale internaționale

 • Colaborări cu ONG-uri

Colaborarea cu ONG-uri este apreciată drept benefică pentru organizațiile sindicale care absorb fonduri europene pe această cale. Există domenii comune de interes pentru organizațiile sindicale și ONG-uri.

 • CONFEDERAȚIILE ȘI FEDERAȚIILE – REPREZENTANTE ALE INTERESELOR PROPRIILOR MEMBRI

     Au fost semnalate (prin exemple) situații în care confederațiile acționează în nume propriu și nu sub atributul reprezentării federațiilor membre. A fost semnalată și îndepărtarea preocupărilor confederației de interese membrilor de sindicat care se rătăcesc între sindicate-federații-confederații.

     Comunicarea confederațiilor cu proprii membri este diferită de la o confederație la alta, cea mai bună comunicare fiind considerată la nivelul confederației Cartel Alfa unde Bogdan Hossu distribuie în totalitate informații și corespondență sindicală către federațiile membre.

     Raportările privind proivind protecția sindicatelor și a liderilor sindicali din România, în baza convențiilor europene.

COMISIA SOCIALĂ

          Cerem transpunerea în practica fără echivoc a obligației statului de a asigura un trai decent cetățenilor. Raportarea realizării indicatorilor specifici sa fie făcută trimestrial.

          Cerem atingerea indicatorului de zero cetățeni aflați sub pragul sărăciei. 

          Demascam  fenomenul „managerului – patron pe bani publici” ce a cuprins aproape toate entitățile de stat. După promovarea legii dialogului social ce a dus la slăbirea miscarii sindicale, coroborat cu acapararea totala de către politic a entităților de stat, fenomenul patronului pe bani publici a dus la deteriorarea,gravă a atmosferei de lucru, la abuzuri împotriva averi zorilor de integritate, a liderilor de sindicat. În unitățile de stat sunt promovare incompetența și obedienta,  grupurile de interese ilegitime în detrimentul dialogului, transparenței, profesionalismului, corectitudinii, seriozității. Acest fenomen protejat de autoritățile publice a dus la migrarea salariaților bine pregătiți către țări străine, în primul rand, cu consecințe grave asupra funcționarii acestor entități pentru realizarea scopului pentru care au fost înființate.

          Devine obligatorie depolitizarea entităților de stat, sancționarea administrativa a managerilor și urmărirea recuperării prejudiciilor de la aceștia. 

          Corectarea inegalitatilor privind distribuirea veniturilor între angajați și angajator prin creșterea ponderii salariilor angajaților din veniturile angajatorului. 

          Stabilirea unui raport maxin de 8:1 între salariul maxim și cel minim.

          Redistribuirea unui procent semnificativ din cresterea productivitatii muncii în motivarea socială și salarială a celor ce au generat-o.

          Impozitare progresivă pornind de la impozit zero pentru salariul minim pe economie. 

          Plata personalului calificat cu cel puțin 25% peste salariul minim

          Îmbunătățirea permanenta a condițiilor de munca și individualizarea lucrului în condiții deosebite prin plata unui spor distinct de celelalte elemente ale drepturilor salariale.

          Încadrarea în condiții deosebite a persoanelor care lucrează efectiv cel puțin 60% din timpul de lucru.

          LEGEA PENSIILOR

          Stabilirea valorii punctului de pensie la cel puțin 45% din salariul mediu brut pe economie și declanșarea unei consultări pentru discutarea politicii viitoare în domeniul pensiilor.

          Stabilirea unei vârste standard de pensionare ce poate fi scăzută numai pentru acei salariați care lucrează efectiv în activitățile specifice, fără a extinde artificial aceste drepturi și asupra personalului administrativ din unitățile respective.

          Plafonarea pensiilor speciale (similar indemnizației pentru creșterea copilului) la 8500 lei sau dublul salariului mediu pe economie. 

COMISIA POLITICĂ

Preambul: Avand in vedere problemele prezentate si subiectele abordate in plenul Conferintei mentionate si  desfasurata in perioada 31 mai – 02 iunie 2019,  Comisia Politica a abordat, discutat si aprobat urmatoarele:

A: Modificarea legislatiei in vigoare cu referire la Legea Dialogului Social, respectiv Lg.62/2011;

Expunere de motive:

 • Legislatia in vigoare ingradeste drepturile  si libertatile sindicatelor si membilor acestora si/sau cetatenilor cu privire la:
 • Reprezentativitate  sindicala
 • Solidaritate
 • Politici publice corecte, coerente d.p.d.v. al  legislatiei in vigoare (restrictii cu privire la afiliere, reprezentativitate, solidaritate, organizare etc)

Propuneri:

 1. Modificarea/completarea  si/sau abrogarea ( propunere  alternativa) a legislatiei in vigoare Lg.62/2011;
 2. Introducerea in legislatia actuala a unor modificari/completari prevazute de legislatia precedenta dar abrogate odata cu intrarea in vigoare a Lg.62/2011;
 3. Formarea unei comisii juridice din randul organizatiilor sindicale prezente la Conferinta pentru amendarea/completarea/modificarea legislatier in vigoare.

B: Continuarea discutiilor post conferinta;

Expunere de motive:

 • Consolidarea relatiilor inter si intra- organizationala;
 • Colaborarea/dezvoltare relatii cu reprezentati ai comunitatii locale/regionale/central

Propuneri:

 1. O mai buna colaborare cu membrii organizatiei si/sau organizatiile sindicale d.p.d.v al implicarii/solidaritarii sindicale;
 2. Consolidarea relatilor membrii de sindicat si liderii acestora;
 3. Colaborarea cu alti factori reprezentativi ai societatii romanesti si/sau internationale (partide politice, parlamentari, organizatii neguvernamentale)

C: Infiintarea unui organism si/sau comisii

COMITETUL DE LEGATURA

Atributiile acestui organism sunt:

 • Monitorizarea/implementarea rezolutiilor post conferinta;
 • Informarea membrilor/consiliilor de conducere cu privire la actiunile/activitatile desfasurate de oganizatiile prezente la Conferinta;
 • Consultare organizatii;
 • Coordonare  activitati.
Citește și dă mai departe