C.I.N.P.I. 3

Editia a treia a conferintei va avea loc la Craiova in perioada 15-17 mai 2020.

Conferința reunește organizații sindicale indiferent de afilierea lor, organizații interesate de întărirea rolului sindicatelor atât la nivel de unitate cât și la nivel național, de menținerea independenței sindicatelor și întărirea solidarității sindicale, de asigurarea unei protecții reale a liderilor de sindicat, de colaborarea cu organizații neguvernamentale pentru crearea unui front comun în vederea apărării principiilor democratice și contracararea precarității din piața muncii.

La Conferință participă și reprezentanți ai unor organizații sindicale din străinătate.

Lucrările Conferinței se vor desfășura atât în plen cât și pe cele trei comisii: sindicală, socială și de politici publice.

SCOPUL Conferinței este de apăstra și extinde cadrul de discuții și dezbateri intersindicale pe tema Legii Dialogului Social și a unei forme de informare, colaborare și acțiune concertată în vederea recâștigării drepturilor noastre. Prin discuțiile în plen și în comisii dorim să identificăm problemele cu care se confruntă diferitele categorii sociale reprezentate la lucrări si să propunem măsuri convergente de acșiune cu impact public semnificativ. Rezoluțiile comisiilor vor fi dezbătute în plen, care va adopta forma finală.

Nu ne propunem înființarea unei noi Confederații, ci dorim să revigorăm solidaritatea sindicală, să gasim forma cea mai potrivită de acțiune comună pentru depășirea momentului greu prin care trece mișcarea sindicală, cu efecte negative asupra lucrătorilor și sindicatelor.

Citește și dă mai departe