Conferințe

Conferința  Intersindicală Națională cu Participare Internațională – C.I.N.P.I reunește organizații sindicale și ale societății civile preocupate de recâștigarea drepturilor sindicale, de apărarea salariaților în fața ofensivei angajatorilor sprijiniți de guvernanți. Conferința, intitulată ”Legea Dialogului Social Strivește Mișcarea Sindicală”, și-a propus să întărească solidaritatea sindicală indiferent de afilieri, să deschidă căi noi de luptă pentru apărarea drepturilor salariaților, dar să și dezbată, să analizeze și să propună soluții concrete, inclusiv propuneri de modificare a Legii Dialogului Social.

Printre principalele preocupări au fost lipsa puterii de negociere a sindicatelor la nivel de unitate și protectia liderului sindical.

Citește și dă mai departe