Distrugerea I.C.M.E.T. Craiova

Federatia Hermes aduce opiniei publice informații privind situația reală din universități și institutele de cercetare, situatie dramatică în multe dintre ele. Astăzi avem în prim-plan Institutul de Național de Cercetare Dezvoltare și încercări pentru Electrotehnică din Craiova, un institut unde mâna nevăzută a lui Gheorghe Bala încă are putere de decizie, iar deciziile sunt catastrofale. Aici stăpân al institutului este un domn cercetator științific gradul II care nu deține însă titlul de doctor, pe numele său Duță Marian.

În prezent, dl.Duță Marian este director general al Institutul de Național de Cercetare Dezvoltare și încercări pentru Electrotehnică (ICMET) numit prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.5645 din 30.12.2019. Ulterior expirării celor două mandate prevăzute de lege pentru deținerea funcției de director general al institutului de cercetare, a urmat un șir consecutiv de perioade interimare cu durata variabilă de la o lună la 6 luni. Acest lung și peticit interimat a fost întrerupt de concluziile unei verificări efectuate de Corpul de Control al Ministerului Cercetării și Inovării soldat cu revocarea dl. Duță Marian începând cu data de 2 octombrie 2019. Pe durata interimatului început cu această ocazie, conducerea institutului a fost preluată de dl. Pricină Lucian, forțat să demisioneze în urma refuzului membrilor Consiliului de Administrație de a colabora pentru aplicarea strategiei de revigorare a institutului.

Cine preia funcția de director general? Surpriză, același domn Duță Marian!

Cum normele în vigoare spun că nu pot participa la concursul de director general cei care au adus prejudicii institutului, ne imaginăm că aceeași regulă trebuie aplicată și pentru numirile interimare. Este de neînțeles cum, în urma acestei situații, dl. Duță Marian a fost numit din nou la conducerea institului de unde fusese revocat cu mai puțin de trei luni de zile. Salariații institutului îl indică drept protector al acestui director pe Bala Gheorge, fostul director al Direcției Infrastructuri de Cercetare din ministerul coordonator. Un alt susținător înfocat al acestui director este dl. Măcău Angelică, reprezentant al Ministerului de finanțe în Consiliul de Administrație al institutului.

Așadar, pe 30 decembrie 2019 doamna ministru Monica Anisie semnează ordinul de numire al domnului Duță Marian, ordin strecurat abil de către Gheorghe Bala cu complicitatea unor funcționari prieteni de la M.E.C.

Institutul înregistrază pierderi, cea mai recentă cifră se ridică la valoarea de 99.831 lei, la sfârșitul anului

2019. Pentru acoperirea acestei pierderi Consiliul de Administrație bagă mâna în buzunarul fiecărui salariat: pierderile se distribuie către salariați, beneficiile numai către cei aflați în funcții de conducere!

Concret, dl.Duță Marian și membrii Consiului de Administrație concep o strategie prin care urmăresc anularea acordării tichetelor de masă pentru toți salariații, pe o durată de 3 luni de zile, pentru început. Este evident faptul că suma obținută din reducerea acestui drept și durata aplicării măsurii nu sunt nici pe departe acoperitoare pentru deficitul creat ca urmare a unui management defectuos. Actul adițional la Contractul Colectiv de muncă prin care salariații renunțau la tichetele de masă pentru o durată de trei luni a fost încheiat în condiții dubioase: pe de o parte nu a existat o consultare a acestor reprezentanți cu salariații institutului, pe de altă parte unul dintre reprezentanți s-a opus în scris adoptării acestei măsuri, fără niciun rezultat. Vocea salariaților nu este luată în calcul de directorul Marian Duță care afirmă textual în plină ședință de negociere:

„Nu fac conducătorii ce votează muncitorii! Nu suntem în Epoca de piatră”.

Se face încă o dată dovada că acest director nu este potrivit funcției ocupate: instanțele de judecată confirmă abuzurile comise împotriva propriilor salariați, atunci când aceștia își caută dreptatea în instanță. Este de notorietate cazul celor doi cercetători, Petre Pistol și Victor Proca, concediați pe nedrept, actuali salariați pentru care institutul a plătit drepturi salariale restante în valoare cumulate de 234.776lei, o sumă mult mai mare decât cea care trebuie acoperită prin anularea tichetelor de masă. În mod stupid și aberant conducerea a transmis salariaților că vina situației economice precare a institutului se datorează punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești. În realitate vinovată de crearea acestei situații defavorabile institutului este culpa în care se află membri Consiliului de Administrație. Acest fapt se reflectă cel mai bine prin acțiunea în instanță aflată pe rol, demarată de directorul interimar Pricină Lucian, împotriva membrilor CA (Duță Marian, Popa Dorin, Popescu Lili Adriana, Măcău Angelică, Cernăianu Constantin Adrian, Arabu Alexandru) cu scopul de a recupera suma aflată în discuție de la decidenții măsurii abuzive.

În luna august 2020 salariile au fost plătite în tranșe, la început cu întârziere și numai în proporție de 75%, tot ca urmare a unei lipse acute de lichidități care s-a făcut simțită și în întârzierea plății furnizorilor.

Cine îi mai deranja pe domnul Duță și pe membrii corupți ai C.A.? Directorul economic!

Dna. Ioana Cincă a fost retrogradată din funcția de Director Economic al institutului, la începutul acestui an, ca urmare a sesizărilor repetate transmise ministerului, cu privire la neregulile repetate ale conducerii institului. Nu a fost de ajuns, doamna Cincă și-a continuat demersurile către minister. Ce a găsit dl. Duță de cuviință să mai facă? Să o elimine din I.C.M.E.T., dar nu avea motive și atunci a externalizat serviciile din Biroul Contabilitate Financiară și Analiză economică. Prin acest demers se țintește direct asupra dnei. Ioana Cincă și indirect asupra dnei. Emilia Mădălina Vițelaru.

Strategia de personal a directorului Duță Marian este simplă: cine nu este cu mine, este împotriva mea!

Dacă institutul număra aproximativ 300 de salariați la începutul primului mandat al acestui director (anul 2008), în prezent acest număr s-a înjumătățit. Preferații directorului, colegii săi de generație, angajați ai institului, ridică media de vârstă a salariaților la nivelul nedorit de 57 de ani! Cu alte cuvinte tânăra generație de cercetători nu are acces prin porțile ICMET, apărate cu strășnicie de cerberii directorului actual.

O altă legendă circulă printre salariații institutului sub amintirea numelui Dorel Anton Cănureci, angajat ca muncitor în acest institut, cel care a făcut numeroase demersuri, a redactat și transmis sesizări către instituțiile de control ale statului pentru a demasca de fiecare dată feudalismul practicat de directorul Duță Marian. Acest muncitor a fost concediat cu ani în urmă fără ca el să renunțe vreodată la lupta cu conducătorii corupți ai institului.

Este clar că acest institut, al cărui domeniu de activitate este unic în Europa de Sud-Est, reprezintă o tentație imobiliară pentru dezvoltatorii care au distrus, în imediata vecinătate, uzina Electroputere Craiova. Pentru ei nu are nicio însemnătate sau folos practic cercetarea românească, ci numai propriile beneficii de natură financiară. Statutul de Institut Național de Cercetare și Dezvoltare garantează protecția privitor la vânzarea activelor, pierderea acestei protecții transformă acest institut într-o banală societate comercială aflată sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Desigur că simultan cu încetarea caracterului strategic al institutului valoarea de ”piață” scade foarte mult și nejustificat. Acest scenariu apocaliptic se corelează cu strategia directorului actual de a hărțui personalul calificat în domeniul cercetării, de a-și promova interesele personale prin angajarea cunoscuților în posturile cheie. Ca de fiecare data, în situația în care I.C.M.E.T. va fi scos la mezat, evaluarea activelor sale va fi mult diminuată în raport cu prețul de achiziție pentru că achizițiile directe sunt rezultatul unor alegeri preferențiale. Din fericire în I.C.M.E.T. există o reacție justificată la abuzurile conducerii, reacție care se poate transforma într-o mișcare de rezistență, cu scopul de a fi salvat institutul de cercetare, de a se reveni la atmosfera de lucru colegială, de a fi înlăturate tendințele dictatoriale și, mai ales, de a se recuperarea prestigiului pierdut al acestui institut.

Federația Sindicală Hermes își declară sprijinul și solidaritatea față de Sindicatul Liber L.M.P. din I.C.M.E.T. Craiova, urmărește permanent evoluția situației tuturor salariaților acestui institut, urmărind detensionarea relațiilor de muncă și restabilirea unui climat favorabil activității de cercetare bazată pe principii de cooperare colegială și nu de forță.

Citește și dă mai departe

Comentarii

Lasă un răspuns