Etica și ELI-NP

SESIZARE

Privind abateri de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare ale domnului Nicolae-Victor ZAMFIR, director general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara, “HORIA HULUBEI” – IFIN-HH și director al Proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) finanțat prin Contractul POC nr 1 din 07.07.2016 încheiat cu Organismul Intermediar din cadrul MENCS (actual MEC)

Solicităm CNECSDTI să analizeze cu deosebită răspundere această sesizare, fără a se lăsa prada influențelor politice sau presiunilor secretarului de stat Ciuparu Dragoș, care a făcut zid de protecție în fața lui Zamfir Nicolae-Victor dincolo de litera și spiritul legii, pentru a acoperi abuzuri și încălcări ale eticii în cercetare cu consecințe deosebit de grave.

A. Prin ieșirile intens mediatizate și repetate dl Zamfir Nicolae-Victor a prezentat publicului faptul că în data de 7 martie 2019 sistemul de 10 PW din cadrul ELI-NP a emis cel puțin doua pulsuri de 10,88 PW, așadar cel puțin un puls pe fiecare braț al sistemului.

Această informație reprezintă un neadevăr științific de o gravitate extremă. Începand cu luna aprilie a acestui an la nivelul IFIN-HH au avut loc numeroase conflicte între directorul general Nicolae-Victor Zamfir și cercetători, Consiliul științific și nu numai, ceea ce a condus la ieșirea la suprafață a unor mari minciuni științifice propagate intens în mass-media, dar și de mediul guvernamental. Aceste minciuni au fost corelate cu două articole publicate de salariați ai ELI-NP în reviste de profil, în această perioadă.

Pe pagina proiectului ELI-NP apare informația ca laserul a atins puterea de 10 PW pe ambele brațe, adică au fost emise pulsuri laser cu această putere. Acest lucru este prezentat și pe pagina oficială a firmei Thales, producătoarea laserului. În presă există nenumărate relatări, interviuri, preluări ale comunicatelor IFIN-HH cu privire la acest fapt. Anexăm prezentei probe în acest sens. Întrucât o asemenea performanță științifică reprezintă o noutate absolută ea trebuia să fie preluată de media internațională, iar rezultatul publicat într-o revistă științifică de profil. Aceste lucruri nu s-au întamplat. Așadar cercurile media și științifice  internaționale nu au crezut această minciună. Lipseau tocmai detaliile tehnice obligatorii.

Mai mult, explorând publicațiile științifice am găsit publicat în Advanced Solid State Lasers in Proceedings Laser Congress 2019 (ASSL, LAC, LS&C) Part of Laser Congress 29 September–3 October 2019, Vienna, Austria, un articol cu titlul ”10 PetaWatt Laser System for Extreme Light Physics” având drept coautori pe Ioan Dăncuș și Daniel Ursescu, responsabilii laboratorului de lasere din cadrul ELI-NP.

În capitolul 3 – Rezultate experimentale, autorii spun că la ieșirea din amplificator (când pulsul nu a fost comprimat din picosecunde în femtosecunde), adică înaintea compresorului au măsurat o energie de 332 J/puls, fără a preciza durata pulsului în picosecunde (probabil 900 ps – 1ns, prezentat în capitolul 2). Ulterior, o parte a acestui puls (să accentuăm și exprimarea neacademică și total nerelevantă științific) a fost trecută și prin compresor (unde pulsul este comprimat temporal din picosecunde în femtosecunde) și a fost măsurată transmisia sistemului optic al compresorului (73%). Autorii spun că au măsurat și durata pulsului, aceasta fiind de 22,3 fs fără a preciza energia pulsului pentru care au făcut această determinare, probabil folosind brațul de 100TW. Autorii apoi extrapolează de la această energie foarte mica aplicând coeficientul de transmisie până la energia de 242 J spunând (”which leads to a potential peak power of 10.9 PetaWatt”) că împărțind această energie la durata pulsului s-ar putea obține o putere de 10,9 PW.

Experimentul a constat într-un singur puls și ne prezintă doar ”o potențială atingere a puterii” de 10,9 PW.

Așadar nu a fost obținută puterea de 10 PW cum a fost mințit publicul, autoritățile și Organismul Intermediar POC al Ministerului Educației și Cercetării (fost MCI) de către Zamfir Nicolae-Victor. Având în vedere că a fost raportat un singur puls, minciuna capătă fome și mai grave pentru că au fost raportate experimente și pulsuri pe ambele brațe (sisteme laser).

Angajații ELI-NP au publicat un alt articol în care precizează că laserul de 10 PW va fi operational în 2021. Articolul a fost scris în iunie 2019, după marele anunț al obținerii pulsurilor de 10,88 PW, identice pe ambele brațe. (K. A. Tanaka et al., Matter Radiat. Extremes 5, 024402 (2020); Submitted: 06 June 2019, Accepted: 09 February 2020. Published Online: 13 March 2020https://doi.org/10.1063/1.5093535)

Prevederile legale incidente

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

Art. 2. – Normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:

  1. norme de bună conduită în activitatea științifică;
  2. norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanțare depuse în cadrul competițiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
  3. norme de bună conduită în activitatea de evaluare și monitorizare instituțională a cercetării-dezvoltării, de evaluare și monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin acțiuni din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și de evaluare de persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcții, premii, distincții, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
  4. norme de bună conduită în funcțiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
  5. normele de bună conduită privind respectarea ființei și demnității umane, evitarea suferinței animalelor și ocrotirea și refacerea mediului natural și a echilibrului ecologic

Art. 21. – (1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. a), în măsura în care nu constituie infracțiuni potrivit legii penale, includ:

  1. confecționarea de rezultate sau date și prezentarea lor ca date experimentale, ca date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive.
  2. falsificarea de date experimentale, de date obținute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori de date sau rezultate obținute prin calcule analitice ori raționamente deductive.

Datele prezentate de Zamfir Nicolae-Victor nu sunt reale, sunt false și au fost prezentate ca date experimentale. În plus, acesta a confecționat datele privind cel de-al doilea braț al laserului, acolo unde nu a fost emis niciun puls.

B.Suspiciunea că falsificarea datelor experimentale prezentate la puncul 1 a fost prezentată în Raportul de progress înaintat Organismului Intermediar MCI (actual MEC) pentru rambursarea cheltuielilor.

Întrucât informațiile legate de ELI-NP și Zamfir Nicolae-Victor sunt ascunse publicului și cercetătorilor, ne întrebăm de ce s-ar pune în scenă o asemenea fraudă științifică? De ce s-ar mediatiza cu atâta tenacitate, chiar și contra cost, un asemenea neadevăr, care face mult rău comunității științifice din România, mai ales a celei de pe Platforma Măgurele.

Având în vedere puținele informații în legătură cu durata Contractului POC nr 1/2016 Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), există informația că acesta trebuia să se încheie în 2019, apoi a fost prelungit până în 2020, ca ulterior pentru partea gamma să fie prelungit până în 2023.

Solicităm Consiliului să verifice la Organismul Intermediar dacă ELI-NP, Zamfir Nicolae-Victor au raportat această fraudă științifică si, cel mai important, dacă această raportare condiționa rambursarea sumelor și continuarea finanțării ELI-NP.

Dacă aceste lucruri sunt adevărate, doar Consiliul poate verifica acest lucru, ne aflăm nu numai în situația prevăzută de Art 21 alin (6) lit d) din legea nr 206/2004 a eticii în cercetare, ci în situația de fraudă cu fonduri europene, fapt pentru care solicităm Consiliului să transmită concluziile sale către DNA, parchet competent în această situație și OLAF.

Solicităm CNECSDTI să analizeze cu deosebită răspundere această sesizare, fără a se lăsa prada influențelor politice sau presiunilor secretarului de stat Ciuparu Dragoș, care a făcut zid de protecție în fața lui Zamfir Nicolae-Victor dincolo de litera și spiritul legii, pentru a acoperi abuzuri și încălcări ale eticii în cercetare cu consecințe deosebit de grave.

Obligațiile legale ale personalului de cercetare-dezvoltare:

Legea 206/2004 – Art. 21

(6) Următoarele situații pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare:

a) participarea activă în abateri săvârșite de alții;

b) cunoașterea abaterilor săvârșite de alții și nesesizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 sau a Consiliului Național de Etică;

c) coautoratul publicațiilor conținând date falsificate sau confecționate;

d) neîndeplinirea obligațiilor legale și contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanțare, în exercitarea funcțiilor de conducere ori de coordonare a activităților de cercetare-dezvoltare.

Legea nr. 319 din 8 iulie 2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Art. 5. – Personalul de cercetare-dezvoltare:

a) asimilează, utilizează şi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în domeniul specific de activitate;

b) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.

Art. 24. – Categoriile de personal prevăzute la art. 6 lit. a) şi b) au, pe lângă obligaţiile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în muncă, şi următoarele obligaţii:

a) să respecte etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare;

Legea Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

ART. 310 Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară:

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive.

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare

Citește și dă mai departe

Comentarii

Lasă un răspuns