Mafia titlurilor universitare

Federația sindicală Hermes se implică activ pentru asanarea morală a mediului universitar și a sectorului cercetării științifice. În acest scop va sesiza organismele în drept pentru fiecare fraudă privind adjudecarea pe nedrept a unor titluri didactice sau grade științifice, inclusiv a calității de conducător de doctorat.

Fabricile de diplome și grupurile de interese din cercetarea științifică

Universitățile sunt considerate astăzi, pe bună dreptate, fabrici de diplome, pentru că mai ales în perioada postdecembristă valorile universitare și academice au fost inversate. Beneficiarii acestor produse pseudo-intelectuale au devenit oameni cu funcții decizionale importante folosind aceste atestări universitare și se bucură de prevederile unei legislații a salarizării în care se identifică recompense consistente numai pentru faptul că un salariat a ”trecut” printr-o astfel de universitate.

În mod similar, domeniul cercetării științifice cunoaște și el o ascensiune a unor grupuri care au acaparat structurile de coordonare a cercetării, funcțiile de conducere din Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare sau din institutele Academiei Române. Aceste grupări au încercat, și de multe ori chiar au reușit, să se infiltreze în structurile superioare de atestare academică pentru a acoperi aceste practici ilegale și imorale.

Pentru a îngreuna și mai mult verificarea unor dosare de concurs, universitățile se apără prin secretizarea documentelor din dosare care ar trebui să fie publice precum și a declarațiilor de avere, exagerând acoperirea oferită de legea privind protecția datelor personale.

Realitatea ne dovedește că este îngreunat accesul publicului, al sindicatelor oneste, al presei, la informațiile de interes public în care se ascunde frauda academică.

Exemplul Emiliei Șercan trebuie urmat și în zona științelor exacte și inginerești

Începem astăzi o serie de dezvăluiri care vor fi aduse la cunoștința organismelor abilitate, a autorităților a căror obligație este de a le trata cu maximă seriozitate și profesionalism. Strategia noastră este de a face cunoscute opiniei publice astfel de cazuri și situații pentru ca practica mușamalizării lor să înceteze definitiv, frauda să dispară și vinovații să fie pedepsiți.

Modul de dobândire a unui titlu didactic în învățământul superior, în zona științelor exacte și inginerești nu presupune un algoritm complicat, se verifică doar îndeplinirea unor standarde minime în activitatea didactică, de cercetare, contribuția științifică și prestigiul profesional. Toate acestea se realizează fie prin acordarea unui calificativ, fie pe baza unei grile de punctaj. Atât calificativele cât și punctajele trebuie să depășească o anumită limită, numită standard minim.

Dacă unul dintre standarde nu este îndeplinit, dosarul este respins, chiar dacă la celelalte standarde se obține un punctaj cu mult deasupra standardului minim. Aceste standarde au fost gândite pentru a reflecta cât mai corect activitatea unei persoane care dorește să dobândească un astfel de titlu didactic prin evaluarea principalilor vectori ai unei cariere universitare.

Cazul flagrant al domnului Gillich Gilbert-Rainer

Gilbert-Rainer Gillich

Astăzi vă supunem atenției documentele din dosarul de concurs pentru obținerea titlului didactic de profesor universitar în anul 2006 de către domnul Gillich Gilbert-Rainer pentru domeniul Științe Inginerești. Titlul didactic de profesor universitar i-a fost acordat în luna februarie a anului 2007.

Domnul profesor universitar doctor Gillich Gilbert-Rainer de la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița nu este o persoană oarecare, a fost prorector cu cercetarea științifică, până la fuziunea cu UBB a fost președintele Senatului universității, de curând decan al Facultății de Inginerie și Management și membru al Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C. N. A. T. D. C. U.). Foarte recent acesta a fost primit Membru Corespondent în Academia de Științe Tehnice din România.

Pentru a deveni profesor universitar domnul Gillich trebuia să dovedească implicarea sa în proiecte de cercetare naționale și internaționale, iar pentru unele trebuia să fi fost chiar director de proiect. Din analiza documentelor primite la Federație am observat că domnul Gillich nu avea o activitate de cercetare semnificativă și, în mod normal, legal, nu ar fi putut să obțină titlul de profesor universitar. Acesta nu participase în niciun proiect de cercetare internațional, condiție eliminatorie.

Normele legale in vigoare (Ordinul MEC nr. 5.098/2005) stabileau un standard minim pentru activitatea de cercetare astfel:

Criteriul 2 – Activitatea de cercetare: “Se evaluează activitatea de cercetare prin proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie, pe bază de contract/grant, în ţară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani.

Standardul minim:

Două granturi/contracte de cercetare obţinute pe bază de competiţie, în cel puţin unul dintre granturi/contracte candidatul având calitatea de director. Din cele două granturi/contracte de cercetare cel puţin unul trebuie să fie internaţional şi cel puţin unul să fie obţinut în ultimii 5 ani în calitate de director.”

Prin Anexa 1 din Ordinul MEC nr 3548/2006 de modificare a Ordinului MEC nr. 5.098/2005au fost introduse echivalări pentru activitatea de cercetare.

13 – Științe inginerești – introduce următoarele echivalări: “Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin competiţie, în calitate de director de proiect.”

Prevederile legale prezentate anterior se verifică ușor pentru că au fost menționate în toate CV-urile redactate de domnul Gillich fără să facă o trimitere detaliată la aceste granturi sau contracte, limitându-se să descrie la modul general un număr de 7 proiecte. Într-o singură fișă de autoevaluare apare precizarea textuală “Principalul contract de cercetare”, o sintagmă neutilizată în evaluări, de aici și suspiciunile.

Analizând lista de proiecte (granturi/contracte) observam ca dl. Gillich era director de proiect într-unul singur: „Sistem de monitorizare în timp real a vibraţiilor şi zgomotului surselor industriale cu impact asupra colectivităţilor umane şi a clădirilor din mediul urban – SMONTREVIZ”, Programul CEEX 2005, Modulul 1, 2006-2008.

În lista de granturi/contracte în care figura drept membru în echipa de cercetare, nu găsim niciun grant/contract de cercetare internațional cum cere legea. Chiar dacă exista o posibilă echivalare între granturile naționale și internaționale, în acest caz nu avea ce să echivaleze întrucât nu era director de proiect în încă două granturi/contracte pentru a fi posibilă echivalarea. Iată cum arăta

Cu toate acestea candidatul a fost acceptat, concursul s-a desfășurat fără nicun incident iar titlul didactic de profesor universitar a fost adjudecat singurului pretendent, în condiții de ilegalitate.

Ulterior, și numai în baza obținerii acestui titlu didactic, dl. Gillich a obținut și calitatea de conducător de doctorat, pentru că la acea dată calitatea de conducator de doctorat se acorda aproape automat profesorului universitar. Din acel moment, dl. Gillich Gilbert-Rainer, asemeni altor profesori universitari ”fabricați” după ”rețete” asemănătoare, beneficiind de toleranța nejustificată a membrilor comisiilor de concurs, a membrilor C.N.A.T.D.C.U. care trebuiau să analizeze pentru validare dosarul de concurs, a condus și conduce doctoranzi care ”produc” teze de doctorat. Cu alte cuvinte, acesta a ”nășit” alți noi doctori și a ”crescut” alte cadre didactice universitare evaluate, cel mai probabil, după modelul folosit de el.

«Adevărul este că nici astăzi, după 14 ani, nu are vreo participare într-un grant/contract internațional de cercetare obținut prin competiție»

În încheierea acestui caz, precizăm faptul că titlul de profesor universitar – conducător de doctorat este rangul universitar suprem la care poate ajunge un cadru didactic, fapt care atrage după sine numeroase avantaje salariale și extrasalariale.

Au fost sesizate organismele în drept

Federația sindicală Hermes a sesizat Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.) pentru a cerceta faptele săvârșite în ascensiunea profesională și a dispune retragerea acestor titluri, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare unde acesta este membru pe nedrept și, în fine, Ministerul Educației și Cercetării pentru ca situația în care se află dl. Gillich să fie cunoscută la cel mai înalt nivel și să fie sesizate și organele de cercetare penală.

Privitor la domnul profesor universitar doctor Gillich Gilbert-Rainer de la Universitatea Eftimie Murgu din Reșița/Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Federația sindicală Hermes solicită:

  • retragerea titlului de profesor universitar;
  • retragerea calității de conducător de doctorat;
  • revocarea sa din calitatea de membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
Citește și dă mai departe

Comentarii

Lasă un răspuns