Principii

HermesFederaţia Hermes îşi organizează şi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:

  1. solidaritatea sindicală;
  2. democraţia sindicală;
  3. transparenţa decizională;
  4. respectarea mandatului sindical;
  5. autofinanţarea organizării şi funcţionării;
  6. libertate de exprimare şi de acţiune pentru organizaţiile membre;
  7. informare şi comunicare;
  8. independenţa organizaţiilor sindicale;
  9. reprezentare echitabilă;
  10. dialog permanent, operativ şi generalizat;

COMUNICAREA deschisă, colegială, completă şi corectă în privinţa informaţiilor sau a acţiunilor desfăşurate, scopul şi strategia adoptată pentru atingerea unor obiective vor fi reperele unei activităţi sindicale aflate sub semnul normalităţii. Toate acestea urmează să fie descrise amănunţit în regulamente interne de organizare şi funcţionare care vor fi dezbătute şi aprobate punctual în Consiliul Director.

REPREZENTAREA salariaţilor este asigurată exclusiv de reprezentanţii acestora pentru fiecare grup profesional. Este asigurat şi condiţionat accesul acestor reprezentanţi în cele două structuri ale Federaţiei: Consiliul Director (structură de decizie) şi Biroul Executiv (structură de execuţie). Acest mecanism de reprezentare urmăreşte promovarea cerinţelor salariaţilor către structurile decizionale şi executive ale federaţiei pentru a fi discutate şi duse la îndeplinire în mod responsabil (persoane desemnate, termene, acţiuni). Alegerea reprezentanţilor sindicali se desfăşoară separat pentru fiecare grup profesional în parte.

CONDUCEREA federaţiei este atribuită prin reprezentanţi numai membrului de sindicat pentru că înţelegem existenţa acestei federaţiei drept consecinţa asocierii  membrilor de sindicat în organizaţii sindicale. Calitatea reprezentanţilor sindicali este sarcina exclusivă a organizaţiilor sindicale şi aceasta amplifică sau diminuează rezultatele obţinute la nivelul federaţiei. Construim imaginea federaţiei împreună fără să o asociem unei singure persoane. Membrii de sindicat aparţin acestei federaţii în măsura în care şi federaţia le aparţine acestora.

ORDINEA desfăşurării activităţii este rezultatul aplicării şi respectării nepărtinitoare a regulamentelor formulate şi acceptate de comun acord în adunări sindicale cu cea mai largă participare. Înţelegem prin disciplină respectarea acestor regulamente pentru care este desemnată o comisie a cărei activitate este absolut independentă. Membrii acesteia au obligaţia de a urmări activitatea sindicală desfăşurată în cadrul federaţiei şi de a semnala abaterile constatate.

SCOPUL înfiinţării acestei federaţii este acela de a apăra şi promova drepturile salariaţilor. Această prevedere legală a fost banalizată în timp de nereuşitele consecutive ale celor care ar fi trebuit să o apere în faţa oricărui compromis. Drepturile salariaţilor sunt argumentul care justifică şi motivează înfiinţarea organizaţiilor sindicale, de aceea el trebuie să se regăsească de fiecare dată în mod obligatoriu atunci când vorbim despre acţiuni sau activităţi sindicale. Noi transmitem un mesaj simplu şi clar organizaţiilor sindicale dar mai ales salariaţilor din care acestea sunt constituite:

FEDERAŢIA  HERMES  RECONSTRUIEŞTE  SINDICALISMUL  DIN  TEMELII  !

Citește și dă mai departe